จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา อย่างยั่งยืนวิถีใหม่ ปี4 บวร ONLINEการประปานครหลวง20 September 2021

การประปานครหลวง จัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition

ด้วยมุมมอง 360 องศา เพื่อให้ความรู้วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในงาน 

จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา อย่างยั่งยืนวิถีใหม่ ปี4 บวร ONLINE” 

ภายใต้การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม 

คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
นิทรรศการ “จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา อย่างยั่งยืนวิถีใหม่ ปี4 บวร ONLINE” 

จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำสะอาดปลอดภัยตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan

แนะนำวิธีการทำถังดักจับไขมันอย่างง่ายภายในบ้าน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดการสูญเสียน้ำ 

ดูแลอุปกรณ์ภายในบ้าน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนEVENTPASS ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 

ด้วยมุมมอง 360 องศา โดยผู้เข้าชมงานสามารถรับชมภาพนิทรรศการ ชมวีดีทัศน์สาธิตการใช้งานต่างๆ 

พร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อลุ้นรับรางวัลภายในงาน เช่น กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ 

และเกมส์หา RC (Route Check) จากจุดแสดงนิทรรศในแต่ละโซน ฯลฯ