DIGITALCOM SOLUTION DAY 2021บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด7 September 2021

Digitalcom Solution Day : Virtual Exhibition 2021 จัดขึ้นบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ 

ภายใต้ธีม “POSSIBILITIES WITH VIDEO TECH” สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Live Steaming 

และบูธเสมือนจริง (Virtual Exhibition) มีแบรนด์ชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ ในวงการ 

Convergence Security Systems และ IT Infrastructure เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารของเทคโลยีทางด้าน

การรักษาความปลอดภัย และวิดีโอ ที่มีโซลูชั่นหลากหลายตอบโจทย์ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ผลงาน Virtual Exhibition ของ EVENTPASS โดยเป็นอีเว้นท์ที่ครบครัน

ด้านการนำเสนอเทคโนโลยี Convergence Security Systems และ IT Infrastructure 

ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกร่วมเป็นผู้บรรยายผ่านแพลตฟอร์มของเรา 

อาทิ Milestone Systems, Axis Communications รวมไปถึง Agent VI, Hitachi Vantara, Infortrend, 

Seagate, Intel และ BriefCam ซึ่งโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ารับชมหรือสอบถามข้อมูล พร้อมกิจกรรม 

และของรางวัลมากมายภายในการจัดงานครั้งนี้