ท่องเที่ยวสกลนครสะออนหนองหารจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงรางวัล กว่า 450,000 บาท

ท่องเที่ยวสกลนครสะออนหนองหาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ 
ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวหนองหารสกลนครชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทโดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกวด ดังต่อไปนี้

1. ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหารสกลนคร 
ภายใต้แนวคิด "POWER OF NEW GEN" เดอะ หนองหารสตอรี่ โอนลี่สะออน

2. ประกวดการเขียนรีวิวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหารสกลนคร 
ภายใต้แนวคิด "ประทับจิต ประทับใจ สุขใจถิ่นสะออน"

3. ประกวดกาพถ่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหารสกลนคร 
ภายใต้แนวคิด "แยงมุมกลับ สลับมุมแยง"

4. ประกวด Podcast รายการเพยแพร่เสียงเรื่องเล่าขาน/ตำนานคนวิถีชีวิต
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหารสกลนคร บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "หนองหารเก่าเล่าตำนาน"

5. จัดการประกวดออกแบบมาสคอต จังหวัดสกลนคร


** สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง9 พฤษภาคม 2564 **
จัดกิจกรรมโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังทวัดสกลนคร 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/motssakonnakhon
หรือโทร 02-001-2805, 087-951-5254

Share