เล่าให้ฟัง EP.9 MICE ซีรีส์ MICE e-Learning หลักสูตรออนไลน์ด้านไมซ์!!

MICE e-Learning หลักสูตรออนไลน์ด้านไมซ์ คือ หลักสูตรที่เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน เติมเต็มการเรียนรู้ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายพร้อมให้ความรู้อีกมากมาย

.

เล่าให้ฟัง EP.9 MICE ซีรีส์ MICE e-Learning

.

เล่าให้ฟัง EP.9 ขอพูดถึงการเรียน MICE e-Learning หลักสูตรออนไลน์ด้านไมซ์ ที่พร้อมให้ความรู้และเพิ่มประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้าน MICE โดยตรงจากวิทยากร และเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจอีกมากมาย โดยที่เราสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแบบทดสอบผลการเรียนที่สามารถดูและทำบนอุปกรณ์ได้หลากหลาย เพื่อรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร


(ตัวอย่าง ประกาศนียบัตร)หลักสูตรที่น่าสนใจ

•        ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์

•        การจัดการ การประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ

•        พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการไมซ์ ด้วย 2HY (Hygiene & Hybrid)

•        หลักสูตรมืออาชีพ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนออนไลน์ 2566

•        ธุรกิจ B2B ต้องสร้างการตลาดออนไลน์อย่างไร

.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://elearning.tceb.or.th/courses
บทความน่าสนใจ....👉 เล่าให้ฟัง EP.7 MICE ซีรีส์ เสนอตอน Exhibition Event คืออะไร👉 เล่าให้ฟัง EP.8 Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

Share